ارسال به بهشهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

ویترای روی شیشه

۱روز زمان آماده سازی
ارسال به بهشهر ۲۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

ویترای روی تنگ ماهی قیمت هرکدوم 50 تومن هست قابل شستشو هم هست شستشو باید با دست یا پارچه نرم انجام شود

۵۰,۰۰۰ تومان