ارسال به بهشهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

نقطه کوب روی بشقاب

۱روز زمان آماده سازی
ارسال به بهشهر ۲۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

بشقاب از جنس سفال هست قابل شستشو

۹۰,۰۰۰ تومان