ارسال به بهشهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

ویترای و روی دیوارکوب

۱روز زمان آماده سازی
ارسال به بهشهر ۲۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

رنگ ویترای و اکرلیک بکار رفته جنس دیوارکوب سفالی هست

۷۰,۰۰۰ تومان