ارسال به تبریز و سراسر کشور
بازگشت به محصولات
مشخصات محصول

پکیج آموزشی روش های تست زنی کنکور

۱روز زمان آماده سازی
ارسال به تبریز ۵۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱,۲۰۰ تومان

✅آموزش کامل روش های تست زنی کنکور و تاکتیک های طراحی سوالات استاندار طراحان سوالات کنکور سراسری ✅آموزش شیوه های مهندسی سوالات کنکور ✅آموزش كامل شیوه مهندسی معكوس دركنكورهای مقاطع مختلف ✅مهارتهای حل صحیح تستهای كنكور ✅شیوه سریع تست زنی ✅روشهای كشف سریع گزینه صحیح ✅شكار گزینه صحیح ✅آشنایی با محدودیتهای طراحان سوالات كنكور ✅آشنایی با شیوه ها و حقه های طراحی سوالات تستی

۷۴,۰۰۰ تومان