موبایل معین

نيشابور
ارسال به نيشابور و سراسر کشور
بازگشت به محصولات
مشخصات محصول

آیفون 64GB X

۳روز زمان آماده سازی
ارسال به نيشابور رایگان
ارسال به سراسر کشور رایگان

کاکرده تمیز رجیستر شده و انتقال مالکیت 48ساعت مهلت تست اصلی (تعمیری و ریفربیش نداریم)