ارسال به تهران و سراسر کشور
مشخصات محصول

گیج فشار( مانومتر فشار )

۳روز زمان آماده سازی
ارسال به تهران ۲۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۵۰,۰۰۰ تومان

رنج فشار: 3~1-

۸۰۷,۵۰۰ تومان
۵ % تخفیف
۸۵۰,۰۰۰ تومان