ارسال به تهران و سراسر کشور
مشخصات محصول

دستگاه هارت( Emerson 375 H/f)

ارسال به تهران ۲۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۵۰,۰۰۰ تومان

پروتکل ارتباطی برای اتصال به تجهیزات ابزار دقیقی که خروجی و یا ورودی آنها با دستگاه منبع تغذیه مچ میشود و اطلاعاتی را به صورت داده های دیجیتال به تجهیزات انتقال میدهد، همچنین ثبت میشود

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ % تخفیف
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان