ارسال به تهران و سراسر کشور
مشخصات محصول

دد ویت تستر (Deadweight tester)

۴روز زمان آماده سازی
ارسال به تهران ۲۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۵۰,۰۰۰ تومان

کالیبره ی تجهیزات ابزار دقیق مربوط به اسکپ فشار آزمایشگاهی

۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ % تخفیف
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان