مشتری مداری با دریافت نظر مشتریان

امروزه یکی از عناصر تاثیرگذار در فروش اجتماعی مشتری مداری از طریق دریافت نظرات...

اهمیت نحوه ارسال کالا در کسب و کار شما

  ارسال کالا چگونه به کسب و کار شما کمک می کند؟ چقدر به موقع فرستادن! چقدر...

چهار نکته برای درک بهتر الگوریتم اینستاگرام

این روزها به ندرت یک روز بدون شکایت اینستاگرامرها از الگوریتم اینستاگرام می گذرد...